MFE, prin AM POC 2014 – 2020 si Ministerul pentru Societatea Informationala, prin OIPSI, au anuntat lansarea in consultare publica a proiectului Ghidului Solicitantului pentru beneficiari privati – Actiunea 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere, in cadrul Axei Prioritare 2 „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva”.

Ghidul este supus consultarii publice pana la data de 15 aprilie 2015.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene