Schema de Ajutor de Stat (HG 332/2014) pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca
Beneficiari eligibili: intreprinderi din toate sectoarele economice, cu exceptia celor din domeniile: pescuit, acvacultura, productia primara, prelucrarea si comercializarea produselor agricole, sector siderurgic, constructii navale, fibre sintetice, transporturi, energie, etc.
Cheltuieli eligibile: costurile totale salariale pe o perioada de 2 ani consecutivi, cu locurile de munca nou create ca urmare a unui proiect de investitii.
Investitia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa fie considerata investitie initiala, adica sa vizeze infiintarea unei unitati noi, extinderea capacitatii unitatii existente, diversificarea productiei unitatii sau schimbarea fundamentala a procesului de productie;
  • sa conduca la crearea a cel putin 20 de locuri de munca noi, dintre care minimum 3 destinate lucratorilor defavorizati.

 

Procentul de finantare acordat este diferentiat pe regiunea de implementare:

  • pana la 15% in Regiunea Bucuresti
  • pana la 35% in regiunile Vest si Ilfov
  • pana la 50% in restul regiunilor (Nord Vest; Nord Est; Centru, Sud Vest; Sud; Sud-Est)

 

Perioada de valabilitate a schemei ajutor de stat este 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2020, iar bugetul orientativ al acesteia este de aproximativ 600 de milioane de euro, pentru aceasta perioada.

 

In cadrul celei de-a doua sesiuni, proiectele se depun perioada 2 – 27 februarie 2015. (cu posibilitatea prelungirii)

 

Bugetul alocat sesiunii este de 450 milioane lei.

 

Cererile de acord pentru finantare, insotite de documentele justificative necesare in prima etapa de evaluare, se transmit la Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti, doar prin posta sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, mentionandu-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 332/2014“.