SCOPUL

Sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole.

 

OBIECTIVE

 • Înființarea și / sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;
 • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse;
 • Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;
 • Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Creşterea numărului de locuri de muncă.

 

BENEFICIARI

 • Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
 • Cooperativele (societăți cooperative agricole, societăți cooperative de valorificare, cooperative agricole), grupuri de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare, care deservesc interesele membrilor;

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL

 • 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative
 • 40% pentru alte întreprinderi
  nu va depăși:
 • 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM;
 • 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi;
 • 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, forme asociative cooperative și grupuri de producători

 

afir_logo