SCOPUL

Sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

 

OBIECTIVE

  • Crearea de noi activități non – agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;
  • Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
  • Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.;

 

BENEFICIARI

  • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
  • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole;

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

  • va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:

– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 30% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

  • va fi în valoare de:

– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică;
– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;

afir_logo