Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 25.07.2016, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Solicitanții eligibili sunt IMM-uri non-agricole din mediul urban și întreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural, ce activează într-unul din sectoarele economice competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Activități eligibile:

  • Construire, modernizare, extindere spații de producție/servicii (activitate obligatorie)
  • Dotare cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line
  • Achiziţionare de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie
  • Certificare produse, servicii, procese, sisteme de management
  • Internaţionalizare (participare la târguri internaţionale)

Sunt eligibile investitiile ce se realizeaza intr-una din urmatoarele regiuni de dezvoltare: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro si maximum 1 milion euro.