Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a anuntat ca s-a deschis apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2.

ceste apeluri de proiecte sunt organizate in cadrul prioritatii de investitie 6.1. Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T(*), inclusiv a nodurilor multimodale.

 

Obiectivul specific al acestei prioritati il reprezinta cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene.

Investitiile propuse pentru finantare in cadrul acestei axe prioritare/ prioritati de investitii acopera nevoile de dezvoltare de la nivel regional si local in cadrul celor opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei cu privire la realizarea conectivitatii la reteaua TEN T.

 

 

Prin intermediul acestei prioritati de investitie vor fi sprijinite principalele tipuri de actiuni:

a. modernizarea si reabilitarea pentru imbunatatirea parametrilor relevanti- cresterea vitezei, sigurantei rutiere, portantei etc. retelei de drumuri judetene (inclusiv poduri si podete, acces la proprietati – aflate in domeniul public ) care asigura conectivitatea, directa (drumuri judetene sau trasee compuse din mai multe drumuri judetene legate direct) sau indirecta (drumuri judetene/trasee legate de retea prin intermediul unui drum national modernizat) cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum judetean pentru conectarea la autostrazi sau drumuri expres.
b. constructia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judetean ce vor face parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii si alte elemente pentru cresterea sigurantei circulatiei (parapeti de protectie, limitatoare de viteza – inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistica orizontala si verticala, reorganizare de intersectii.
c. construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN-T a drumurilor judetene) si construirea pasarelelor pietonale;

Complementar cu actiunile principale se pot finanta si urmatoarele sub-actiuni:

a. construirea/modernizarea de statii si alveole (in cazul in care proiectul vizeaza un drum judetean/traseu deservit de transportul public de calatori) pentru transport public pe traseul drumului judetean;
b. realizarea de investitii destinate sigurantei rutiere pentru pietoni si biciclisti (construire/modernizare trasee pietonale si piste pentru biciclisti acolo unde geografia terenului permite acest lucru), inclusiv semnalistica luminoasa verticala pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaica
c. realizarea de alianiamente de arbori situate de-a lungul cailor de transport si parapeti pentru protectie, aparari de maluri si consolidari de versanti, realizarea de investitii suplimentare pentru protectia drumului respectiv fata de efectele generate de conditii meteorologice extreme (provocate de schimbari climatice sau alte cauze exceptionale) – inundatii, viscol etc.

 

Proiectele din cadrul acestui apel de proiecte sunt finantate cu conditia incadrarii in valorile minime si maxime de mai jos:
– Valoare minima eligibila: 1.000.000 Euro
– Valoarea maxima eligibila este de 50.000.000 Euro, cu exceptia proiectelor care se realizeaza in parteneriat intre mai multe unitati administrative (judete), caz in care valoarea maxima eligibila este de 69.500.000 Euro.

 

– Observatie: Finantarea proiectelor in cadrul actualului apel de proiecte se va face in ordinea depunerii doar dupa parcurgerea tuturor etapelor de selectie din primul apel POR 2016/6/6.1/1 si in limita sumelor ce raman disponibile. Aceasta abordare este necesara deoarece la data lansarii prezentelor apeluri se afla in procesul de evaluare si selectie un numar important de proiecte depuse in cadrul primului apel de proiecte, proces ce nu s-a incheiat pana la data lansarii prezentelor apeluri.

Pentru aceste apeluri de proiecte pot solicita finantare toate unitatile administrativ-teritoriale judet (definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si parteneriate, asa cum sunt definite in conformitate cu prevederile sectiunii 2.7. la prezentul ghid.

Pentru traseele ce parcurg judetele Tulcea si Constanta sunt eligibile la finantare, in cadrul prezentelor apeluri, numai acele drumuri judetene din afara teritoriului ITI Delta Dunarii.

Investitiile vizeaza modernizarea sau reabilitarea pentru imbunatatirea parametrilor relevanti, a retelei de drumuri judetene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta, cu reteaua TEN-T, constructia/ modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judetean aflate pe traseul drumului judetean respectiv, precum si investitii destinate sigurantei rutiere.

Investitiile in dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport regionala a fost prioritizata prin fundamentari economico-sociale in cadrul Planurilor de Dezvolare Regionala, corelate cu Master Planul General de Transport (MPGT).

De asemenea, necesitatea interventiilor la nivelul variantelor ocolitoare cu statut de drum judetean trebuie sa rezulte din Planurile de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) ale respectivului oras/municipiu care sa faca referire la utilitatea/necesitatea proiectului respectiv, in functie de nevoile de dezvoltare identificate la nivel local/regional. In acest sens se va depune Lista de proiecte pe domenii de interventie aferenta Planului de Mobilitate Urbana Durabila sau Planul de actiune aferent Planului de Mobilitate Urban din care sa rezulte indeplinirea conditiei mentionata.

Prioritizarea infrastructurii rutiere de importanta regionala este evidentiata prin hartile drumurilor propuse pentru finantare prin Prioritatea de investitii 6.1. a POR 2014-2020 conform Hotararilor Consiliilor de Dezvoltare Regionala si a Hotararii CJ Ilfov.

Hartile drumurilor propuse pentru finantare prin Prioritatea de investitii 6.1. a POR 2014-2020 conform Hotararilor Consiliilor de Dezvoltare Regionala si ale Consiliului Judetean Ilfov sunt incluse in anexa 6.1.3 la prezentul ghid.
Pentru traseele ce parcurg mai multe judete din cadrul unei regiuni se pot incheia acorduri de parteneriat sau acorduri cadru de colaborare cu rolul de a asigura cadrul legal de cooperare in derularea si implementarea proiectelor inter-conectate.

Pentru trasee ce parcurg mai multe judete se pot depune cereri de finantare si individual, pe fiecare judet, chiar daca in Hotararea Consiliilor de Dezvoltare Regionala s-a aprobat intregul traseu, cu respectarea conditiei de continuitate a traseului si de asigurare a conectarii la reteaua TEN-T a fiecarui tronson pentru care se depune cerere de finantare.

De asemenea, pentru cazul in care prin Hotararea Consiliilor de Dezvoltare Regionala s-au aprobat mai multe proiecte ce parcurg mai multe judete, acestea se pot depune impreuna in cadrul unei colaborari parteneriale, cu conditia respectarii conditiei de continuitate a traseului si de conectare la reteaua TEN-T.