In data de 30 octombrie 2013, fost adoptat Proiectul de Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 274/2013 privind cordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii

Finantator: Guvernul Romaniei

Obiectiv:  Stimularea realizarii de investitii de catre intreprinderile mici si mijlocii si crearea de noi locuri de munca.

Solicitanti eligibili:

Societati comerciale sau societati cooperative care:

  • se incadreaza in categoria IMM-urilor;
  • au o vechime de minim 1 an;
  • au obtinut profit din exploatare;
  • codul CAEN pe care depune IMM-ul proiect trebuie sa fie inscris in activitatea firmei cu minim 3 luni inainte de depunerea proiectului;
  • prezinta un angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data inregistrarii Cererii de acord pentru finantare, precum si crearea pâna la finalizarea investitiei si mentinerea, pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei a locurilor de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele trei luni.

Valoare finantare: Maxim 100.000 euro

Cofinantarea solicitantului: Minim 10% din valoarea proiectului

Apel nelansat

Deschiderea liniei va fi anuntata cu 5 zile inainte, iar IMM-urile vor avea la dispozitie 10 zile pentru depunerea online a proiectelor.