Ministerul pentru Societatea Informationala a anuntat lansarea apelului de proiecte pentru operatiunea Operatiunea 3.2.1 „Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, apel 3, din cadrul Axei III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniului Major de Interventie 3.2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”.

Alocarea financiara aferenta prezentei cereri de propuneri de proiecte este de 220.000.000 lei, din care aproximativ 181.940.000 lei FEDR si 38.060.000 lei de la bugetul de stat.

Obiectivul proiectului:

Achizitionarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol in format electronic, respectiv achizitionarea serviciilor de dezvoltare si implementarea solutiilor software.

Beneficiari eligibili:
Consiliul Judetean ca lider de proiect, in parteneriat cu alte unitati administrativ-teritoriale (U.A.T-uri definite in baza Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).

Perioada de inregistrare on-line a propunerilor de proiecte este cuprinsa intre 05.04.2013, ora 9.30 pana la data de 05.06.2013, ora 16.30.

Sursa: OIPSI