Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a lansat apelul de proiecte nr. POR/102/2/2, aferent Axei prioritare 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatii de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

Aceasta prioritate de investitie va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru imbunatatirea capacitatilor avansate de dezvoltare a produselor si a serviciilor, in vederea cresterii competitivitatii economiilor regionale si nationale. In acest sens, se au in vedere IMM-urile care sunt interesate de gasirea unui model optim de crestere, atat in sensul trecerii in alta categorie de dimensiune, cat si in sensul dezvoltarii activitatii desfasurate, in scopul cresterii dimensiunii pietei adresate (piata locala sa devina regionala, nationala sau internationala).

Avand in vedere faptul ca avantajul competitiv reprezinta un cumul de factori care conditioneaza competitivitatea si performanta unei companii in afaceri, POR isi propune sa sprijine companiile care au potential sa-si dezvolte/mentina pozitia pe piata prin consolidarea unor competente superioare concurentei. Astfel, se are in vedere sprijinirea companiilor care opereaza in domenii economice in care se poate dezvolta si/sau mentine un avantaj competitiv si, in general, dezvoltarea activitatii lor economice. In acest sens, se vor sprijini acele IMM-uri care isi desfasoara activitatea in domeniile cu potential competitiv, identificate conform SNC, precum si a celor care intentioneaza sa isi adapteze activitatea la aceste domenii.

In cadrul prezentului apel nu se pot depune proiecte pentru investitiile localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul Investitii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunarii (arealul format din 38 de unitati administrativ-teritoriale din cadrul Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii, Judetul Tulcea si nordul Judetului Constanta, in zonele identificate ca prioritare in cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii3 ).

 Regiunile eligibile

 • Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru
 • Nu sunt  eligibile  investitiile in  regiunea  de  dezvoltare  Bucuresti  Ilfov  si  ITI Delta Dunarii.

Alocarea totala a apelui de proiecte este de 172,94 milioane euro.

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro si maximum 1 milion euro.

 

Banii sunt disponibili pentru firme din toata tara, cu exceptia Bucurestiului, a judetului Ilfov si ITI Delta Dunarii.

In plus, firmele solicitante trebuie sa fie microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii din mediul urban, sau a intreprinderi mijlocii din mediul rural.

 • microintreprinderi – au mai putin de 10 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
 • intreprinderi mici – au mai putin de 50 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei;
 • intreprinderi mijlocii – au mai putin de 250 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.

Firmele pot fi societati comerciale infiintate pe baza Legii 31/1990 sau cooperative infiintate pe baza Legii 1/2005.

Conditie de vechime: Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.

 

Banii se ofera firmelor din variate domenii, de la cazare si productie de testile pana la firme de software si sali de fitness.

Investitii eligibile

 

Investitiile eligibile pentru co-finantare prin acest program includ:

 • Construirea/extinderea spatiilor de productie/servicii;
 • Dotarea  cu  active  corporale (echipamente, utilaje), necorporale  (licente,  brevete, programe  informatice   etc),   inclusiv   instrumente   de   comercializare   on-line (publicare  cataloage,  preluare  comenzi,  plata  online,  achizitii,  factura  electronica, customer service etc);
 • Implementarea  procesului  de  certificare  a  produselor,  serviciilor  sau  diferitelor procese specifice, certificarea sistemelor de management al calitatii (ISO 9001), al 2/31 trebuie  sa fi  fost infiintata cel  mai  tarziu  la  4  ianuarie  2016 (prima  zi  lucra toare  din  anul  2016),  pentru depuneri incepand cu anul 2017. mediului  (ISO  14001),  al  sigurantei  alimentelor  (ISO  22000),  al  sanatatii si
  securitatii  ocupationale  (OHSAS  18001),  al  securitatii  informatiilor  (ISO/IEC 27001),  al  energiei  (ISO  50001),  al  calitatii  pentru  dispozitive  medicale  (ISO 13485),  al  serviciilor  IT  (ISO/IEC  20000),  al  responsabilitatii  sociale  (SA  8000), simple sau integrate.
 • Participarea la targuri si expozitii internationale, misiuni comerciale etc.
 • Cheltuieli pentru proiectare si asistentatehnica, obtinere avize;
 • Proiectare si inginerie.
 • Consultanta-elaborarea cererii  de  finantare/  a  planului  de  afaceri; management de proiect sau elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achizitii.

 

Data si ora deschiderii cererii de proiecte: 23.02.2017, ora 12:00.

Data si ora inchiderii cererii de proiecte: 23.08.2017, ora 12:00.

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusa, dupa primele 2 luni de depunere a proiectelor, in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Cererile de finantare se vor depune exclusiv prin aplicatia electronica MySMIS.

 
Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor puteti sa ne contactati.