Ministerul pentru Societatea Informationala a lansat, astazi, apelul de proiecte pentru Operatiunea 3.2.1. “Sustinerea implementarii de solutiii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” – apel 5, din cadrul POSCCE .

Obiectivul liniei de finantare este punerea la dispozitie a serviciilor administrative prin mijloace electronice, atat pentru utilizatori (cetateni si mediul de afaceri), cat si pentru administratia publica.

Solicitantii eligibili:
Institutii publice centrale si/sau entitati aflate in subordinea/coordonarea institutiilor publice centrale, numai cu acordul ordonatorilor principali de credite.

Suma totala alocata acestui apel de proiecte este 224.400.000 lei. Valoarea maxima a finantarii acordate este 79.000.000 lei (inclusiv TVA pentru cheltuieli eligibile), iar valoarea minima a finantarii acordate, 26.500.000 lei (inclusiv TVA pentru cheltuieli eligibile).

Inregistrarea proiectelor se realizeaza on-line in mod continuu, incepand cu data de 20 mai 2013. Termenul-limita de inregistrare a proiectelor este 21 Iunie 2013, ora 16.30.