https://www.fonduri-ue.ro aplicaţie web, dezvoltată de Ministerul Fondurilor Europene, centralizează toate anunţurile de achiziţii derulate în cadrul proiectelor implementate de beneficiarii din mediul privat. Publicarea anunţurilor pe acest site este obligatorie, conform prevederilor Ordinului de ministru 1.120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi in cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență”precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare bunuri, servicii sau lucrări.

Prin ordinul menţionat a fost abrogat Ordinul de ministru 1.050/2012, care a obligat beneficiarii din mediul privat să deruleze proceduri de achiziţii similare cu cele impuse instituţiilor publice, chiar dacă legislaţia europeană nu conţine astfel de prevederi.

Beneficiarii din mediul privat cofinanţează proiectele pe care le implementează din resurse proprii şi tocmai din acest motiv sunt motivaţi să utilizeze eficient resursele pe care le au la dispoziţie.

Principalele beneficii aduse prin implementarea procedurii simplificate:

■ Pentru achiziţia de bunuri de peste 30.000 de euro, de servicii cu o valoare cuprinsă în intervalul 30.000-200.000 de euro, de lucrări cu o valoare cuprinsă în intervalul 100.000 – 5.000.000 de euro beneficiarii din mediul privat vor trebui doar să publice un anunţ într-o secţiune a paginii web a Ministerului Fondurilor Europene – www.fonduri-ue.ro.

■ Publicarea anunţurilor va fi gratuită;

■ Din ofertele primite, beneficiarii o vor alege pe cea pe care o consideră cea mai competitivă şi îşi vor argumenta opţiunea prin întocmirea unei note justificative. Subliniez că beneficiarii privaţi vor putea selecta cea mai bună ofertă chiar dacă nu primesc cel puţin trei oferte conforme;

■ Dacă în trecut beneficiarii din mediul privat au fost obligaţi să suporte corecţii financiare de până la 25% pentru greşeli din cauza lipsei de experienţă în derularea unor proceduri de achiziţii similare cu cele destinate instituţiilor publice, acum prevederile Ordinului 1.120/2013 sunt clare: doar beneficiarii care nu respectă principiul transparenţei suportă corecţii financiare. Astfel, nepublicarea anunţurilor de achiziţie pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene va fi sancţionată cu aplicarea unei corecţii de 25%. În paralel, nepublicarea anunţului de atribuire va fi penalizată cu o corecţie de 5%.

Simplificarea procedurii de achiziţii este o măsură asteptată de toţi beneficiarii de fonduri europene din mediul privat.

Ministerul Fondurilor Europene