Marti, 26 noiembrie 2013, a avut loc conferinta de lansare a programului “RO06 – Energie Regenerabila” – Rondine, finantat in cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014. Operatorul pentru acest program este Administratia Fondului pentru Mediu.

Obiectivul programului „Energie Regenerabila” este utilizarea sustenabila a resurselor naturale si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin valorificarea potentialului hidrologic si geotermal.

Valoarea acestui program, granturi si contributia nationala, este de aproximativ 8,4 milioane de euro si urmeaza sa fie suplimentata cu noi fonduri din partea statelor donatoare in valoare de 4,27 milioane de euro.

Programul de finantare are doua componente: o componenta hidroelectrica si una geotermala. Componenta hidroelectrica a programului urmareste realizarea de investitii initiale si retehnologizarea hidrocentralelor, cu scopul extinderii capacitatii de productie de electricitate din surse regenerabile. Componenta geotermala a programului vizeaza realizarea de investitii initiale si retehnologizarea centralelor de producere a energiei termice care utilizeaza energia geotermala, cu scopul extinderii capacitatii de productie de energie termica din surse regenerabile. Vor fi eligibile numai acele proiecte dezvoltate in localitati in care este dezvoltata deja atat reteaua de distributie a agentului termic, iar gospodariile populatiei sunt racordate la aceasta, fiind necesara doar conectarea la sursa geotermala.

Solicitantii eligibili in cadrul componentei hidroelectrice a programului sunt operatorii economici, din sectorul de stat sau din mediul privat. In acelasi timp, in cadrul componentei geotermale a programului, solicitantii eligibili sunt unitatile administrativ-teritoriale si operatorii economici din sectorul de stat sau din mediul privat.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene