ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 25 februarie 2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. `350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, constă în faptul că aplicarea actului normativ la termenul iniţial prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul va conduce la apariţia unei situaţii conflictuale între autorităţile publice şi investitori, cu grave consecinţe economice.

În prezent, există în ţară câteva mii de documentaţii de urbanism pe circuitul de avizare şi aprobare, documentaţii iniţiate de investitori privaţi, persoane fizice sau juridice interesate, elaborate în baza unor certificate de urbanism sau a unor avize tehnice de urbanism emise de primării sau consilii judeţene anterior datei apariţiei Ordonanţei Guvernului nr. 27/2008. Aceste documentaţii se află în diverse etape procedurale, unele aflându-se inclusiv în procedura de dezbatere publică a proiectului de hotărâre a consiliului local sau judeţean de aprobare.

În cazul în care Ordonanţa Guvernului nr. 27/2008 intră în vigoare la termenul prevăzut iniţial, toţi aceşti investitori nu vor mai putea înainta consiliilor locale spre aprobare planurile urbanistice avizate, pentru care au cheltuit sume importante cu elaborarea studiilor de fundamentare, a documentaţiilor propriu-zise, a avizelor, a evaluărilor de mediu etc., şi vor pierde toţi banii investiţi. De asemenea, o serie de investitori au obţinut credite pentru dezvoltarea proiectelor, iar în această situaţie nu vor mai putea realiza investiţiile şi înapoia creditele.

Menţionăm că este vorba atât de investitori importanţi, care pot realiza obiective ce pot crea noi locuri de muncă atât de necesare în actualul context de criză economică, cât şi de simpli cetăţeni din mediul urban sau rural, care au făcut eforturi financiare pentru efectuarea demersurilor de obţinere a tuturor avizelor şi aprobărilor necesare autorizării, existând riscul ca toţi aceşti investitori vătămaţi în drepturile lor să se îndrepte în justiţie împotriva autorităţilor publice.

Având în vedere că, în temeiul dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2008, actul normativ menţionat intră deplin în vigoare la data de 28 februarie 2009,

ţinând cont de actuala situaţie economică internaţională, în contextul în care România este în competiţie cu celelalte ţări din Europa pentru atragerea de capital, şi de faptul că este imperios necesar să se creeze un climat investiţional stabil şi să se evite orice măsură neatractivă care ar putea îndepărta investitorii,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic

Termenul prevăzut la art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, se prorogă până la data de 30 aprilie 2009.

-****-

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei,

Vasile Blaga

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 118 din data de 26 februarie 2009