Ministerul pentru Societatea Informationala a anuntat lansarea apelului de proiecte pentru operatiunea Operatiunea 3.2.1 „Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, apel 4, din cadrul Axei III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniului Major de Interventie 3.2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”.

Alocarea financiara aferenta prezentei cereri de propuneri de proiecte este de 154.000.000 lei, din care aproximativ 127.358.000 lei FEDR si 26.642.000 lei de la bugetul de stat.

Obiectivul proiectului:

Implementarea unui proiect la nivel national, care are ca obiectiv general imbunatatirea si automatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru emitere/eliberare si eliberarea efectiva a documentelor de stare civila.

Beneficiari eligibili:
Parteneriat intre: Ministerul pentru Societatea Informationala (MSI) care va fi lider de proiect, aceasta fiind si solicitantul finantarii, in sensul acestui Ghid, Ministerul Afacerilor Interne (prin Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, MAI – DGCTI), Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date (DEPABD).

Perioada de inregistrare on-line a propunerilor de proiecte este cuprinsa intre 18.03.2013, orele 9.30 pana la data de 17.04.2013 orele 16.30.

Sursa: OIPSI