Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a anunțat că începând cu data de 06 decembrie 2016, se deschide apelul nr. POR 2016/6/6.1/2, ce se va încheia în data de 6 iulie 2017, ora 15.00. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul integrat de management – aplicația MySMIS.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data deschiderii apelului, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 06 ianuarie 2017, ora 15.00.

Comunicatul oficial al MDRAP precizează că finanțarea proiectelor se va face în ordinea depunerii și după parcurgerea tuturor etapelor de selecție a proiectelor depuse în cadrul primului apel nr. POR 2016/6/6.1/1. Proiectele depuse în cadrul apelului nr. POR 2016/6/6.1/2 se vor finanța numai dacă proiectele depuse în primul apel nu utilizează integral alocarea precizată în ghidul specific apelului.

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale a fost aprobată marți, 06 decembrie 2016, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.