Nr. crt. Denumire ghid Obiectiv specific din PO Categorii de beneficiari[1] Valoare alocată (lei) Mecanism Stadiu apel/luna estimată pentru lansare
1. IP6/2016 – Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane 1.2 Autorități și instituții publice centrale 60.000.000,00 Non-competitiv Apel deschis
2. CP2 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative 1.1 ONG-uri

Parteneri sociali

35.000.000,00 Competitiv Apel deschis
3. CP4 – Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020 2.1 Autorități și instituții publice locale 71.950.000,00 Competitiv Apel deschis
4. CP3 – Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție 2.3 Instituții din sistemul judiciar

Organisme și asociații profesionale cu activitate în domeniul justiției

45.000.000,00 Competitiv Apel deschis
5. IP10 – Evaluări sistemice ale politicilor publice și fundamentarea politicilor publice bazate pe dovezi 1.1 Autorități și instituții publice centrale 70.000.000,00 Non-competitiv Apel în consultare publică
6. CP1 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale 2.2 Autorități și instituții publice locale 30.000.000,00 Competitiv Apel în consultare publică
7. IP8 – Managementul calității și performanței în administrația publică centrală și măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri 1.1 Autorități și instituții publice centrale 150.000.000,00 Non-competitiv Aprilie
8. CP – Măsuri anticorupție la nivelul instituțiilor publice centrale 2.2 Autorități și instituții publice centrale 90.000.000,00 Competitiv Aprilie
9. IP9 – Calitate, transparenta, etică și integritate la nivelul sistemului judiciar 2.3 Instituții din sistemul judiciar 245.000.000,00 Non-competitiv Aprilie
10. IP – Sprijin pentru consolidarea instituțiilor din sistemul judiciar 1.3 Instituții din sistemul judiciar 131.000.000,00 Non-competitiv Iulie
11. IP – Implementare măsuri unitare de management al resurselor umane 1.2 Autorități și instituții publice centrale 80.000.000,00 Non-competitiv Iulie
12. CP – Sprijin pentru implementarea regulilor privind achizițiile publice pentru autoritățile și instituțiilor publice centrale 1.4 Autorități și instituții publice centrale 100.000.000,00 Competitiv Iulie
13. CP – Măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale 2.1 Autorități și instituții publice locale 230.000.000,00 Competitiv Iulie
14. CP – Fundamentare decizii și planificare strategică în administrația publică locală 2.1 Autorități și instituții publice locale 140.000.000,00 Competitiv August
15. IP – Dezvoltarea managementului resurselor umane din administrația publică și implementare măsuri unitare de management al resurselor umane 1.2 Autorități și instituții publice centrale 32.000.000,00 Non-competitiv Septembrie
16. CP – Sprijin pentru implementarea regulilor privind achizițiile publice pentru autoritățile și instituțiile publice locale 1.4 Autorități și instituții publice locale 30.000.000,00 Competitiv Septembrie
17. CP – Măsuri pentru creșterea transparenței la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale 2.2 Autorități și instituții publice locale 100.000.000,00 Competitiv Septembrie

 

[1] Categoriile de beneficiari sunt enumerați cu titlu orientativ, în conformitate cu recomandările Comitetului de Monitorizare a POCA. Ghidurile solicitantului în consultare publică, precum și cele lansate oficial vor detalia, în funcție de specificul măsurilor incluse, beneficiarii eligibili.