Sprijinul prin aceasta sub-masura se acorda pentru:

Agricol: infiintare, extindere si modernizare a infrastructurii agricole de acces catre ferme;
Silvic: infiintare, extindere si modernizare a cailor de acces in cadrul fondului forestier;

Operatiuni/Actiuni eligibile:

  • investitii in active corporale ( constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces agricole catre ferme, constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor forestiere, modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente statiilor de pompare si/sau racordarea la utilitati, inclusiv constructia/modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat );
  • investitii in active necorporale (costurile generale ocazionate de cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri imobile si achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate).

Sume si rate de sprijin aplicabile: 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si nu va depasi:

  • 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigatii aferente statiilor de punere sub presiune si drumurile agricole de acces;
  • 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigatii aferente statiilor de pompare si repompare precum si drumurilor forestiere.