Prin aceasta sub-masura de finantare se vor acorda bani europeni nerambursabili pentru activitati care vor duce la imbunatatirea conditiilor de trai pentru populatia rurala.

Fondurile nerambursabile pentru investitiile de infiintare, extindere si imbunatatire a infrastructurii rutiere locale din zonele rurale, investitii de infiintare, extindere si imbunatatire a infrastructurii de apa / apa uzata in localitatile rurale din aglomerarile umane intre 2.000 – 10 000 l.e., investitii in infrastructura educationala si sociala, vor duce si la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban.

Cine poate depune proiecte?

 • Comunele si asociatiile acestora, conform legislatiei nationale in vigoare.
 • ONG-uri-pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala (crese si infrastructura tip after-school).

Lista de cheltuieli eligibile:

 • Pentru proiectele privind infrastructura rutiera de interes local si infrastructura de apa / apa uzata:
  » constructia, extinderea si / sau modernizarea retelei publice de apa  in localitati rurale care fac parte din aglomerari umane intre 2.000 – 10.000 l.e.;
  » constructia, extinderea si / sau modernizarea retelei publice de apa uzata  in localitati rurale care fac parte din aglomerari umane intre 2.000 – 10.000 l.e.;
  » constructia, extinderea si / sau modernizarea retelei de drumuri de interes local.
 • Pentru proiectele de infrastructura educationala / sociala:
  » infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) gradinitelor, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda;
  » extinderea si modernizarea (inclusiv dotarea) institutiilor de invatamant secundar superior, filiera tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si a scolilor profesionale in domeniul agricol;
  » infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) creselor precum si a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda.

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei sub-masuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritatile publice locale si ONG-uri care sunt negeneratoare de profit, de pana la 100% in cazul proiectelor de apa / apa uzata, si nu va depasi:
1.000.000 euro/comuna, pentru investitii care vizeaza un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apa sau apa uzata);
2.500.000 euro/comuna, pentru investitii care vizeaza infiintarea infrastructurii de apa si apa uzata si 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
500.000 euro, pentru proiectele de infrastructura educationala/sociala;
4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte exclusive comune, proiecte care vizeaza mai multe comune) fara a depasi valoarea maxima / comuna / tip de sprijin.

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei Sub-Masuri va fi de maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG-uri si care vizeaza infrastructura educationala (gradinite) si sociala (crese si infrastructura de tip after-school) si nu va depasi 100.000 euro.

Sprijinul pentru proiectele generatoare de profit se va acorda conform R(UE) nr. 1407 / 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totala a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de catre un beneficiar nu va depasi plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 euro/ beneficiar.