Continut DOCUMENTATIE TEHNICA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (DTAC)

1. ARHITECTURA
Piese scrise:
– lista si semnaturile proiectantilor;
– memoriu de arhitectura;
– evaluarea lucrarii;
Piese desenate:
– plan de situatie cu amplasarea casei pe teren;
– planurile tuturor nivelurilor (subsol,parter,etaj,mansarda)
– plan invelitoare;
– sectiune transversala;
– fatada principala;
– fatada laterala dreapta;
– fatada laterala stanga;
– fatada posterioara;

2. STRUCTURA DE REZISTENTA
Piese scrise:
– memoriu tehnic si breviarul notelor de calcul;
– referat verificare structura;
– program de faze determinante;
Piese desenate
– plan de sapatura si fundatii;
– detalii caracteristice fundatii;

3. INSTALATIILE GENERALE AFERENTE CONSTRUCTIEI
Piese scrise:
– memoriu tehnic instalatie electrica
– memoriu tehnic instalatie saniatra
– memoriu tehnic instalatie termica
Piese desenate
– schemele tablourilor electrice;
– schema coloanelor instalatiilor sanitare;
– schema coloanelor instalatii termice;

Continut PROIECT TEHNIC si DETALII EXECUTIE – PT+DDE:
Documentatia detaliata pe baza careia se executa lucrarile autorizate.

1. ARHITECTURA
Piese scrise:
– antemasuratoare – arhitectura
– tablou de tamplarie – arhitectura
Piese desenate:
– plan de situatie cu amplasarea casei pe teren;
– plan de trasare a constructiei;
– planurile tuturor nivelurilor (subsol,parter,etaj,mansarda) detaliate;
– plan invelitoare detaliat;
– plan planseu lemn peste etaj;
– plan sarpanta lemn;
– sectiune transversala;
– sectiune longitudinala;
– fatada principala detaliata;
– fatada laterala dreapta detaliata;
– fatada laterala stanga detaliata;
– fatada posterioara detaliata;
– detalii de executie, dupa caz;

2. STRUCTURA DE REZISTENTA
Piese scrise:
-extras de armature si extras de betoane pe toate elementele constructiei.
Piese desenate:
– Plan general fundatii;
– Detalii Fundatii;
– Plan si detalii armare stalpi;
– Elevatii armatura stalpi;
– Plan cofraj placa peste parter;
– Plan armare placa peste parter;
– Plan si detalii armare grinzi peste parter;
– Plan cofraj si armare scara de la parter la etaj;
– Plan cofraj grinzi peste parter;
– Plan si detalii armare grinzi peste etaj

3. INSTALATIILE GENERALE AFERENTE CONSTRUCTIEI
Piese scrise:
– memoriu tehnic instalatie electrica;
– memoriu tehnic instalatie saniatra;
– memoriu tehnic instalatie termica;
Piese desenate:
Instalatii electrice
– plan parter
– plan etaj
– plan impamantare
– plan paratrasnet
– schema tablou parter
– schema tablou etaj
– schema tablou general de distributie
Instalatii sanitare
– plan situatie
– plan parter obiecte sanitare
– plan etaj obiecte sanitare
– schema coloanelor alimentare apa
– schema coloanelor canalizare menajera
– detaliu “a” alimentare apa potabila menajera
– conditii de montare a conductelor
– detaliu de montare a pieselor de trecere libera
– modul de preparare a.c.m. in boiler cu acumulare
Instalatii termice
– Plan incalzire parter
– Plan incalzire etaj
– Schema coloanelor termice
– Schema centralei termice
– Detaliu record radiator
– Distribuitor-Colector

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor republicata