Noul PNDR propune concentrarea interventiilor pe maximizarea impactului, simplificarea procesului de accesare a fondurilor si solutionarea problematicilor structurale ale exploatatiilor agricole astfel:

 • simplificarea procedurilor, in special in stadiul intocmirii documentatiilor pentru proiecte europene;
 • reducerea timpului de evaluare a proiectelor depuse;
 • consolidarea Grupurilor de Actiune Locala (GAL) in vederea dezvoltarii sustenabile a teritoriilor rurale, orientata pe rezolvarea unor nevoi reale ale comunitatilor.

Pe baza analizei realizate la nivelul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, s-a decis pastrarea masurilor care s-au bucurat de succes in actualul Program (PNDR 2007-2013). Astfel, in perioada de programare 2014-2020 vor fi sprijinite, in continuare, urmatoarele masuri:

 • Modernizarea si cresterea viabilitatii exploatatiilor agricole prin consolidarea acestora si deschiderea catre piata si procesarea produselor agricole. In vederea dezvoltarii agriculturii la standarde europene, MADR intentioneaza sa finanteze in continuare masurile de investitii in ferme, masuri care s-au bucurat de un mare succes in actuala perioada de programare. Cresterea competitivitatii agriculturii va permite acoperirea necesarului de produse agroalimentare si cresterea exporturilor, in special de produse finite. Incurajarea agriculturii de nisa va conduce, de asemenea, la cresterea competitivitatii agriculturii.
 • Incurajarea instalarii tinerilor fermieri. Sprijinul acordat in actuala perioada de programare va fi continuat si in viitor, in scopul intineririi populatiei rurale si facilitarii procesului de modernizare a fermelor. Din aceasta perspectiva, tinerii fermieri care isi dezvolta afaceri in agricultura vor avea o contributie importanta la modernizarea si retehnologizarea sectorului, precum si la introducerea tehnicilor inovative in activitatea agricola. Astfel, s-a propus cresterea valorii sprijinului la maximum 60.000 euro/exploatatie.
 • Infrastructura rurala – la nivelul MADR s-a constientizat de necesitatea existentei unei infrastructuri de baza care sa permita atragerea investitiilor in zonele rurale si sa conduca la crearea unor noi locuri de munca si, implicit, la dezvoltarea spatiului rural. Prin urmare se va acorda prioritate crearii/dezvoltarii infrastructurilor locale, inclusiv a infrastructurii de irigatii ca si preconditie pentru dezvoltarea economica a zonelor rurale.
 • De asemenea, o prioritate a viitoarei politici de dezvoltare rurala este in continuare si promovarea crearii si dezvoltarii de microintreprinderi si intreprinderi mici non agricole din mediul rural.
 • LEADER este o alta masura care va avea continuitate in viitorul PNDR 2014-2020.

Cum vor fi alocati banii in noul PNDR 2020?

Alocarea financiara a Uniunii Europene din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), acordata Romaniei pentru implementarea Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 este de 8.015,6 mil. euro.

Propunerile de masuri de interventie si alocarile FEADR indicative vizeaza un prim set privind investitii in ferma si in intreprinderi rurale. Astfel, pentru investitiile in active fizice alocarea este de 2,057 mld. euro, pentru dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor este de 800,36 mil. euro, iar pentru serviciile de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale se vor aloca 1,1 mld. euro.

Un al doilea set de masuri pentru finantare in noul PNDR, sunt cele referitoare la mediu si clima, cu o suma totala alocata de 2,387 mld. euro. Aceasta serie de masuri cuprinde impadurirea si crearea de suprafete impadurite si perdele forestiere – 105 mil. euro, masura agromediu si clima – 850 mil. euro, agricultura ecologica – 200 mil. euro, precum si delimitarea zonelor care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice – 1,232 mld. euro.

Ultimul set propus vizeaza masuri privind transferul de cunostinte si actiuni de informare cu o alocare de 25,40 mil. euro, serviciile de consiliere 25,40 mil. euro alocati, cooperarea cu 28,01 mil. euro (inclusiv pomicultura cu o alocare de aproximativ 15 mil. euro), gestionarea riscurilor (fondul mutual) cu 200 mil. euro. Pentru LEADER se vor aloca 625 mil. euro si pentru asistenta tehnica, inclusiv Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala, suma prevazuta este de 178 mil. euro.

Din bugetul UE alocat PNDR 2014-2020 circa 437 mil. euro vor fi alocate pentru angajamentele actuale privind bunastarea animalelor, iar aproximativ 146 de mil. euro pentru alte angajamente (ferme de semi-subzistenta, grupuri de producatori, LEADER) – cca. 146 mil. euro.

Masurile care vor fi implementate in cadrul PNDR 2014-2020 si alocarile financiare aferente vor putea suferi modificari, avand in vedere ca programul se afla in plin proces de consultare publica, iar aprobarea acestuia va fi supusa procesului de negociere intre Romania ca Stat Membru si Comisia Europeana.

Ce masuri apar ca noutate in programul 2020?

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 se va concentra pe un numar restrans de masuri, care vor raspunde nevoilor identificate pe baza analizei sectoriale, socio-economice si de mediu, dar si a analizei SWOT a spatiului rural si vor reflecta directiile de actiune in dezvoltarea agriculturii si a satului romanesc.

 • Concentrarea interventiilor in urmatoarea perioada de programare 2014-2020 va urmari maximizarea impactului si simplificarea procesului de accesare si adresarea problematicilor structurale ale exploatatiilor agricole.
 • Dezvoltarea sistemului de irigatii si reabilitarea sistemului de imbunatatiri funciare reprezinta atat o prioritate in programul de guvernare, cat si o nevoie identificata prin analiza socio-economica a spatiului rural. Fondurile europene alocate pentru urmatoarea perioada de programare vor contribui la gestionarea sistemelor durabile de irigatii si la promovarea unor modele de recoltare care utilizeaza apa in mod eficient si la crearea si gestionarea perdelelor forestiere de protectie impotriva eroziunii.
 • In vederea redresarii sectorului de pomicultura si a relansarii consumului de fructe si produse din fructe romanesti, s-a identificat oportunitatea dezvoltarii sectorului de producere a fructelor in cadrul unui subprogram dedicat, care sa raspunda, intr-o maniera integrata si coerenta, necesitatilor specifice ale acestui sector cu importanta nationala deosebita. Astfel, este vizat un set de masuri dedicate acestui subprogram: “Investitii in active fizice” – reconversie pomicola, “Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor” – investitii in dezvoltarea unitatilor de procesare, “infiintarea grupurilor de producatori”- pentru comercializarea in comun a productiei obtinute, “Transfer de cunostinte si actiuni de informare”.
 • Ca urmare a schimbarilor climatice si a fluctuatiilor ridicate a preturilor, a riscurilor economice si de mediu la care sunt supusi fermierii, gestionarea eficienta a riscurilor are o importanta tot mai mare. Crearea unor fonduri mutuale va sprijini fermierii pentru acoperirea pierderilor suferite ca urmare a fenomenelor climatice nefavorabile, a unor boli ale animalelor sau ale plantelor sau a unui incident de mediu. in acest scop, MADR a intreprins toate demersurile necesare privind crearea cadrului legislativ in vederea constituirii si functionarii fondurilor mutuale.
 • In vederea sprijinirii sectorului de cercetare-inovare in agricultura, noua abordare a politicii agricole comune pentru dezvoltare rurala vizeaza crearea Retelei europene de inovare care are ca obiectiv general transpunerea in practica a rezultatelor cercetarii si abordarilor inovative, prin apropierea cercetarii de fermieri si de sectorul agricol. Particularitatea acestui concept este data de o abordare ce trece dincolo de un model liniar de inovare si se bazeaza pe modelul interactiv de inovare prin formarea de parteneriate, ce reuneste fermieri, consultanti, cercetatori, mediul de afaceri si alti actori interesati, in Grupuri Operationale.

Tot ca element de noutate, viitorul program va include o masura distincta pentru sprijinirea agriculturii ecologice, masura pentru care este alocata suma de 200 mil. euro.

sursa: apdrp.ro