Urmare consultării mediului de afaceri şi a semnalelor sosite din partea acestora cu privire la termenele de emitere şi de valabilitate a unor documente anexate Cererii de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor Publice anunţă modificarea datei de deschidere a primei sesiuni de depunere a Cererilor de Acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 274/2013 privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru sprijinirea investiţiilor realizate de întreprinderile mici şi mijlocii.
Prima sesiune de depunere se va derula în perioada 16.08.2013 – 31.10.2013, în limita bugetului anual alocat schemei. Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative, conform prevederilor H.G. nr.274/2013 se depun la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr.17, sectorul 5, Bucureşti, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis”.
Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane lei.

http://amsolutions.ro/se-deschide-sesiunea-de-primire-proiecte-pe-schema-de-ajutor-de-minimis-pentru-imm-uri/