Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – București – Ilfov  şi POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni. 

Cererile de finanțare pot fi depuse în perioada 15.05.2017 – 15.11.2017.

Sunt finantate proiecte de reconversie functionala si/sau reutilizare a unor terenuri si suprafete degradate, vacante sau neutilizate din interiorul oraselor si transformarea lor în zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate. Suprafata de teren pe care se realizeaza proiectul nu va fi mai mica de   1000 mp.Se pot depune cereri de finantare care sa contina mai multe locatii/terenuri cu conditia ca fiecare dintre acestea sa nu aiba o suprafata mai mica de 1000 mp.

Actiunile sprijinite

 • demolarea cladirilor situate pe terenurile supuse interventiilor;
  • realizarea alei pietonale, piste pentru biciclisti, creare trotuare;
  • amenajare spatii verzi (defrisarea vegetatiei existente; modelarea terenului.; plantarea/gazonarea suprafetelor, inclusiv plantare arbori);
  • crearea de facilitati pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joaca pentru copii, etc.);
  –          Achizitionarea si montarea elementelor constructive de tipul alei, foisoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/vestiare, scene (cu conditia ca suprafata cumulata a acestora sa nu depaseasca 10% din suprafata totala a spatiului verde si numai pe baza unei documentatii de urbanism, conform art. 18 alin.7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, cu modificarile si completarile ulterioare);
  –          instalare Wi-Fi în spatiile publice;
  –          sisteme de supraveghere video a spatiilor   amenajate prin proiect
  • dotare mobilier urban (banci, cosuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc);
  • modernizarea strazilor urbane care conduc in mod direct la terenul supus interventiei (Strazile urbane sunt eligibile în situatii exceptionale, numai în masura în care astfel de investitii sunt necesare pentru facilitarea accesibilitatii la obiectivul de investitii, si în limita de maxim 15% din valoarea a cheltuielilor eligibile finantate prin proiect.)
  –          înlocuirea si/sau racordarea la utilitati publice a terenului obiect al investitiei.
  –          Realizare sistem de irigatii /sistem de iluminat

Beneficiarii eligibili

Unitatile administrativ teritoriale din mediul urban, cu exceptia municipiilor resedinta de judet