Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP (DGP-AMPOP) anunţă lansarea, în data de 11.03.2013, a sesiunii închise de primire cereri de finanţare pentru următoarele măsuri/acţiuni pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură conform măsurilor din cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit:

– Măsura 1.3 : Investiţii la bordul navelor de pescuit şi selectivitate, având alocată pentru această sesiune suma de 1.000.000 euro;
– Măsura 1.4 : Pescuitul costier la scară mică, având alocată pentru această sesiune suma de 500.000 euro;
– Măsura 2.1 : Acvacultură – Acţiunile 1, 2 şi 3, având alocată pentru această sesiune suma de 60.000.000 euro;
– Măsura 2.3 : Prelucrarea şi comercializarea peştelui, având alocată pentru această sesiune suma de 10.000.000 euro

Depunerea proiectelor se va face la sediile Compartimentelor Regionale, în intervalul 8.30-16.30, până la 11 mai 2013. Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. În cazul măsurilor ce implică evaluarea tehnică şi financiară, pentru a fi selectat pentru finanţare proiectul trebuie să obţină punctajul minim prevăzut pentru fiecare măsură, conform Ghidului Solicitantului. DGP-AMPOP va notifica în scris pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediile Compartimentelor Regionale.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor din cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului carevor fi publicate pe site-urile www.madr.ro şi www.ampeste.ro

Vă aşteptăm la Centrele Regionale din ţară. Sunaţi acum la 021-307-98-02 sau scrieţi-ne pe adresa Bucureşti, Bd. Carol I nr .2-4, , sector 3 sau pescuit @ madr.ro , pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură prin măsurile implementate prin POP.

 • Compartiment Regional Braşov: adresa: Intern. Trade Center, Str.Al. Vlahuţă, nr.10, Braşov, Jud. Braşov, Tel./Fax: 0268 – 546.511, 0725 – 256.235, 0725 – 256.236 Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu
 • Compartiment Regional Bucureşt:i adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 6, Buftea, judeţul Ilfov, Tel./Fax.: 021 – 350.1161, 0725 – 256.223, 0725 – 256.224
  Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova şi municipiul Bucureşti
 • Compartiment Regional Cluj adresa: Str. Dorobanţilor nr. 69, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, Tel.: 0725 – 256.233, 0725 – 256.234
  Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj
 • Compartiment Regional Constanţa:adresa: Str.Tudor Vladimirescu nr. 52 Constanţa, judeţul Constanţa, Tel./Fax: 0241 – 555.343, 0725 – 256.231, 0725 – 256.232 Ialomiţa, Călăraşi, Constanța
 • Compartiment Regional Dolj:adresa: Str. Nicolae Romanescu nr. 39, Craiova, judeţul Dolj, Tel./Fax: 0251 –425.008, 0725 – 256.221, 0725 – 256.222
  Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Teleorman, Vâlcea
 • Compartiment Regional Galaţi: adresa: Str. Basarabiei nr. 55, bloc A16, parter, Galaţi, judeţul Galaţi, Tel./Fax.: 0236 – 414.102, 0725 – 256.225, 0725 – 256.226 Brăila, Buzău, Galaţi, Vrancea
 • Compartiment Regional Iaşi: adresa: Str. Al. Mihail Sadoveanu nr.10 bis, Iaşi, judeţul Iaşi, Tel. /Fax.: 0232 –273.070, 0725 – 256.229, 0725 – 256.230
  Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui
 • Compartiment Regional Timiş: adresa: Str. P-ţa Libertăţii nr. 1, et. 2, cam 15, Timişoara, Jud. Timiş,Tel.: 0725 – 256.227, 0725 – 256.228
  Arad, Bihor, Caraş Severin, Hunedoara, Timiş
 • Compartiment Regional Tulcea: adresa: Iberom Business Center Str. Portului nr. 14, etaj 2, Tulcea, judeţul Tulcea, Tel./Fax.: 0240 –535.029, 0725 – 256.237, 0725 – 256.238