MDRAP a publicat astăzi ordinul de aprobare și ghidul specific pentru obținerea finanțărilor nerambursabile în cadrul POR, obiectivul specific 2.1.A – microîntreprinderi. În cadrul apelului pot fi depuse proiecte de către microîntreprinderile existente în Regiunile Nord – Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Vest și Centru. Fiecare solicitant poate obține până la 200.000 euro, contribuția fondurilor nerambursabile fiind de 90% din valoarea proiectului.

Ce se finanțează?

  • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
  • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare
  • achiziția de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
  • investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop)

Proiectele se depun în perioada 8 iulie 2019 – 8 noiembrie 2019.

Investiția trebuie să vizeze un singur cod CAEN eligibil. Descarcă coduri CAEN eligibile.

Descarcă ghidul solicitantului

Descarcă Ordin

Alocarea financiară este de 77,44 milioane euro. Cei mai mulți bani sunt alocați pentru Regiunea Nord-Est (26,26 mil euro), Centru (14,47 mil euro), Sud-Vest Oltenia (13,03 mil euro),Sud-Est (12,91 mil euro) și Vest (10,77 mil euro).