Finantator: Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei
Obiectiv:  Dezvoltarea unei piete a muncii mai permisiva, flexibila si inclusiva.

Solicitanti eligibili:

1. ONG-uri;

2. MMFPSPV si agentii/structuri coordonate /subordonate acestuia;

3. Agentii/institutii guvernamentale cu atributii in domeniul pietei muncii si incluziunii sociale;

4. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;

5. Autoritatea Nationala pentru Calificari;

6. Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate;

7. Furnizori de FPC autorizati, publici si privati;

8. Furnizori de servicii sociale;

9. Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati;

10. Autoritati ale administratiei publice centrale si locale;

11. Institute de cercetare in domeniul pietei muncii si incluziunii sociale;

12. Organizatii sindicale si patronate;

13. Asociatii ale IMM-urilor;

14. Asociatii profesionale;

15. Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale;

16. Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala;

17. Universitati publice si private, acreditate.

Valoare finantare: Minim 500.000 euro Maxim 2.500.000 euro

Apel nelansat