Ministerul Fondurilor Europene (MFE) la lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului „Bunicii comunității — Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici”, cu o alocare de 15 milioane euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU). Proiectele aferente acestei linii de finanţare vizează persoanele vârstnice aflate în situaţii de dependenţă și/sau în risc de excluziune socială.

Proiectele vor promova îmbătrânirea activă şi vor consolida rețeaua națională de servicii sociale de proximitate destinate persoanelor vârstnice în dificultate.

Se vor finanţa centre de zi pentru persoane vârstnice, servicii de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, precum și, după caz, activități de distribuire a hranei la domiciliu, prin intermediul serviciilor de tip „masa pe roţi”. De asemenea, apelul vizează activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber în cluburile de profil. Sunt încurajate iniţiativele de asistență comunitară și de promovare a voluntariatului printre persoanele vârstnice.

Solicitaţii şi partenerii eligibili sunt furnizorii de servicii sociale, precum şi autorități publice locale în parteneriat cu actorii sociali relevanți, de exemplu organizații ale vârstnicilor.

Un proiect selectat poate primi maximum 400.000 de euro pentru o perioadă de implementare de cel mult 36 de luni. Propunerile și recomandările pe marginea ghidului „Bunicii comunității — Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici” sunt așteptate până la data de 23 decembrie 2016 la adresa: servicii.sociale@fonduri-ue.ro.
Despre „Bunicii comunității — Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici”

• face parte din Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.ii. Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.4. Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice.
• sprijină măsurile pentru vârstnici (65.1, 65.2, 65.5) din Pachetul naţional anti-sărăcie.

sursa: www.fonduri-ue.ro