APDRP a publicat ieri, spre consultare, Ghidul Solicitantului pentru o linie de finantare nou-introdusa in PNDR 2007-2013, respectiv Submasura 322e) „Investitii privind infrastructura de broadband in spatiul rural”, parte a Masurii 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”.

Obiectivul acestei submasuri vizeaza cresterea accesului populatiei rurale la servicii de comunicatii in banda larga, iar contributia publica aferenta submasurii 322e) este de 19.232.165 euro.

Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin aceasta submasura sunt IMM-urile, atat cele existente, cat si start-up-urile, cu activitate in domeniul telecomunicatiilor, autorizate de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii.

Intensitatea ajutorului public nerambursabil este de maxim 90% din totalul cheltuielilor eligibile, iar valoarea fondurilor nerambursabile acordate nu va putea depasi plafonul de 200.000 euro/beneficiar.

Sursa: APDRP