Fiind parte integrantă a Studiilor de Fezabilitate și a Documentațiilor pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții Analiza Cost – Beneficiu (ACB) este un instrument de evaluare utilizat frecvent pentru luarea deciziei de finanțare a proiectelor de investiții, scopul său fiind acela de a facilita o distribuție eficientă a resurselor.

Analiza cost-beneficiu (ACB) are scopul de a estima impactul socio-economic al proiectului de investiție, prin identificarea și cuantificarea monetară a efectelor investiției (financiare și non-financiare).

Consultanții noștri au o experiență relevantă în domeniu, în ceea ce privește realizarea de analize cost-beneficiu pentru investiții în infrastructura publică și privată. Aceștia utilizează modele financiare de calcul care permit analizarea și prezentarea proiectului, precum și prezentarea ipotezelor și a factorilor care influențează indicatorii de performanță. Se utilizează scenariu de lucru, analiza de senzitivitate si analize de risc (metoda Monte Carlo).

Te rugăm să ne transmiți detaliile proiectului pentru care dorești realizarea Analizei Cost-Beneficiu la adresa mihai@efinantari.ro și vei primi o cotație de preț.