Comisia Europeana a adoptat programele operationale „Capacitatea administrativa” si „Capital uman”, finantate din Fondul social european pentru perioada 2014-2020.

PO „Capacitate administrativa”
Scopul POCA 2014-2020 este realizarea unor investitii de 658 de milioane de Euro (dintre care 553 de milioane din bugetul UE), pentru a ajuta la ameliorarea capacitatii de reactie a administratiei publice si a sistemului judiciar din Romania la nevoile economiei si societatii.
Programul are obiectivul de a imbunatati eficienta, transparenta si accesibilitatea administratiei publice si a sistemului judiciar din Romania. Pentru a atinge acest obiectiv, investitiile vor aborda urmatoarele prioritati:

  • Consolidarea principalelor functii ale administratiei publice (planificarea strategica, intocmirea bugetului pe programe, evaluarea impactului, evaluare si monitorizare, simplificarea legislatiei, achizitiile publice, reducerea birocratiei) si imbunatatirea capacitatii administrative de a indeplini astfel de functii, inclusiv prin dezvoltarea resurselor umane.
  • Imbunatatirea functionarii sistemului judiciar, inclusiv pentru punerea in aplicare a noilor coduri juridice.
  • Imbunatatirea procesului decizional in administratia publica locala si in sistemul judiciar, prin introducerea unor standarde si practici comune si al unor sisteme de management al calitatii, in vederea imbunatatirii serviciilor oferite cetatenilor si intreprinderilor.
  • Instituirea unui cadru preventiv atat in administratia publica, cat si in sistemul judiciar, pentru a aborda provocarile in materie de etica si integritate.

Pe parcursul perioadei de finantare vor fi formati aproximativ 90 000 de angajati din administratia publica si sistemul judiciar, iar in jur de 250 de institutii publice si judiciare vor beneficia in mod direct de finantare din acest program, in timp ce mai multe mii de institutii vor beneficia in mod indirect de pe urma interventiilor planificate.

PO „Capital Uman”
Acest program urmareste sa investeasca aproximativ 5 miliarde de euro (din care 4,3 miliarde de euro din bugetul UE) pentru a ajuta cetatenii romani, inclusiv tinerii, sa isi gaseasca un loc de munca, sa isi imbunatateasca nivelul de educatie si de competente, precum si pentru a contribui la reducerea saraciei si a excluziunii sociale, la promovarea unor servicii sociale mai bune si la eficientizarea institutiilor de pe piata muncii. O atentie deosebita este acordata tinerilor, romilor si populatiei din mediul rural.

Programul cuprinde 7 axe prioritare, care dispun de urmatoarele alocari din bugetul UE:
Axele prioritare 1 si 2 sunt dedicate punerii in aplicare a Garantiei pentru tineret in Romania, beneficiind de 211 milioane de euro pentru regiunile eligibile pentru Initiativa privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor (centru, sud-est si sudul Munteniei) si de 362 milioane de euro pentru restul tarii. Masurile vor fi adaptate la profilul tinerilor care nu sunt incadrati profesional si care nu urmeaza niciun program educational sau de formare (NEET). Printre aceste masuri se pot numara consilierea, orientarea, formarea, sprijinul pentru infiintarea de intreprinderi si sprijinul pentru mobilitate, precum si stimulentele pentru angajatori in vederea crearii de locuri de munca, a instituirii de programe de ucenicie etc.

Axa prioritara 3, avand ca tema locurile de munca pentru toti, dispune de o alocare de 1,1 miliarde de euro din bugetul UE. Aceasta axa vizeaza sprijinirea accesului la ocuparea fortei de munca, acordand o atentie deosebita somerilor si persoanelor inactive, somerilor de lunga durata, lucratorilor in varsta, persoanelor cu handicap si persoanelor cu un nivel mai scazut de educatie. Acest lucru va implica, printre altele, imbunatatirea competentelor persoanelor vizate, facilitarea recunoasterii calificarilor sau a experientei lor profesionale, sprijinirea mobilitatii fortei de munca intre diferitele regiuni din Romania si acordarea de asistenta participantilor in legatura cu gasirea unui loc de munca sau infiintarea de microintreprinderi si IMM-uri.

Axa prioritara 4, care dispune de 940 milioane de euro, vizeaza sa promoveze incluziunea sociala si sa combata saracia. Printre alte actiuni se vor numara si o serie de masuri integrate, care vor ajuta persoanele dezavantajate, inclusiv romii, sa aiba acces la piata fortei de munca, prin imbunatatirea competentelor si sprijinirea spiritului antreprenorial si a intreprinderilor sociale. Vor fi sprijinite mai multe grupuri vulnerabile, cum ar fi persoanele fara adapost, persoanele care sufera de diverse dependente, victimele violentei domestice sau ale traficului de persoane, detinutii sau fostii infractori, persoanele in varsta si persoanele cu handicap. De asemenea, se va acorda un sprijin specific serviciilor sociale, precum asistenta sociala, serviciilor de sanatate si de ingrijire, inclusiv pentru a sprijini asa-numita „dezinstitutionalizare” (asistenta acordata grupurilor de persoane cu nevoi de ingrijire specifice, menita sa le permita acestora sa traiasca mai independent in loc sa fie institutionalizate).

Axa prioritara 5, care dispune de 201 milioane de euro, sprijina dezvoltarea locala aflata in responsabilitatea comunitatilor. Sunt vizate zonele urbane (orase cu peste 20 000 de locuitori), punandu-se un accent deosebit pe comunitatile defavorizate. Prin urmare, aceasta masura va veni in completarea sprijinului pentru zonele rurale si orasele mai mici, acordat in cadrul programului de dezvoltare rurala.

Axa prioritara 6, care vizeaza educatia si competentele, va investi 1,2 miliarde de euro pentru sprijinirea educatiei de a doua sansa a tinerilor care nu sunt incadrati profesional si care nu urmeaza niciun program educational sau de formare, pentru reducerea ratei de parasire timpurie a scolii, pentru imbunatatirea accesului la invatamantul tertiar si a calitatii acestuia, pentru infiintarea de stagii si pentru invatarea pe tot parcursul vietii, pentru imbunatatirea competentelor cadrelor didactice, sprijinirea educatiei antreprenoriale, precum si a educatiei si a formarii profesionale in general, vizand intotdeauna sa sporeasca relevanta acestora in raport cu cerintele de pe piata muncii. Se acorda o atentie deosebita persoanelor vulnerabile, cum ar fi romii sau populatia din mediul rural sau persoanele cu un nivel scazut de competente, de exemplu, prin acordarea de burse de studiu.

Axa prioritara 7 dispune de restul de 258 de milioane de euro pentru asistenta tehnica in vederea punerii in aplicare a programului.

Sursa: Comisia Europeana